รู้ไหมว่าสตาร์บัคส์ไม่ได้ล้างภาชนะแบบวิธีปกติ

รู้ไหมว่าสตาร์บัคส์ไม่ได้ล้างภาชนะแบบวิธีปกติ
January 15, 2020 - by Branding, Creative

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า และการใช้น้ำอย่างมีความรับผิดชอบถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทสตาร์บัคส์ ใช้น้ำปริมาณมากในร้านเพื่อชงเครื่องดื่มชาและกาแฟ รวมถึงการปฏิบัติงาน “หลังบ้าน” เช่น การเดินเครื่องล้างจานและเครื่องทำน้ำแข็ง Starbucks จึงพยายามทำความเข้าใจวิธีที่เราใช้น้ำและเสาะหาวิธีใช้อย่างมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

Starbucks มีความคืบหน้าอย่างมากในเรื่องการลดการใช้น้ำภายในร้าน เช่น การเลิกใช้ถัง Dipper Well ซึ่งเป็นอ่างขนาดเล็กที่มีน้ำไหลตลอดเวลาและใช้ล้างช้อนสำหรับเทนมลงในเอสเพรสโซ่ แล้วเปลี่ยนมาใช้ก๊อกน้ำที่ใช้มือเปิดแทน ซึ่งใช้น้ำน้อยกว่าถึง 15%

ร้าน Starbucks หลายแห่งใช้น้ำแรงดันสูงฉีดล้างถังผสมแทนการเปิดก๊อกน้ำตามปกติ นอกจากนี้ ยังตั้งโปรแกรมให้เครื่องชงแบบเอสเพรสโซ่ปล่อยน้ำออกมาน้อยลง เมื่อใช้ล้างแก้วเอสเพรสโซ่ช็อต Starbucks ยังได้ฝึกอบรมพาร์ทเนอร์ (พนักงาน) ให้รักษาความสะอาดคอยล์ทำความเย็นของเครื่องทำน้ำแข็งอยู่เสมอ เพื่อลดปริมาณความร้อนแฝงจากเครื่องจักรและลดน้ำแข็งละลาย

ในร้านใหม่ๆ Starbucks ได้ติดตั้งระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ และหัวสเปรย์สำหรับล้างจานแบบประหยัดน้ำ ส่วนในร้านเดิม Starbucks ได้เพิ่มหัวผสมอากาศในก๊อกน้ำประหยัดน้ำ และเปลี่ยนระบบน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเยังมีโครงการปรับเปลี่ยนระบบน้ำโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพทั่วทุกสาขา ทำให้ตอนนี้ Starbucks  สามารถช่วยประหยัดน้ำไปมากกว่าร้อยละ 25 ในอนาคต  Starbucks จะยังคงเสาะหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อลดการใช้น้ำในร้านทั่วโลกให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหรือเกินเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

การประหยัดการลงทุนในการทำธุรกิจ บางทีอาจจะเกิดจากการคิดในเรื่องคนอื่นคิดไม่ถึง 

Reference: http://www.brandage.com/article/5272/Starbucks

Share this post? Facebook Twitter Google+ Linkedin

Add your Comment